اخبار

 • دوکتور ضیابرای ادای نماز جمعه درمیان مردم!

  رده : عمومی

  دوکتور ضیابرای ادای نماز جمعه درمیان مردم! والی ولایت تخار امروز در ادامه دیدارهاوخواست هایش از مردم برای ازبین بردن فساد وتحقق حکومتداری خوب در یکی از مساجد جامع شهر تالقان حضور رسانده از مردم خواست برای تآمین امنیت ومبارزه بافساد با وی همکاری...

 • مرد وزن بایک صداحمایت ازضیا!

  رده : عمومی

  مرد وزن بایک صداحمایت ازضیا! حمایت وپشتیبانی قاطع مردم تخار ازطرح وبرنامه های والی جوان تخار! همه تخاریان از برنامه های دوکتور ضیا اعلام حمایت کرده میگویند تارمق حیات ازاین والی حمایت واطاعت نموده تخار را بسوی ترقی وتعالی سوق خواهند داد....

 • دوکتور محمد یاسین ضیا والی ولایت تخار عصرامروز از مریضان شفاخانه ولایتی ولایت تخارعملا دیدار نمود

  رده : عمومی

  دوکتور محمد یاسین ضیا والی ولایت تخار عصرامروز از مریضان شفاخانه ولایتی ولایت تخارعملا دیدار نموده مشکلات وپشنهادات مریضان و مسولان این شفاخانه را استماع وبرای رسیدگی وحل آن در کمترین زمان به مسولان ذییربط هدایت لازم فرموده به برخی ازمریضان که پول...