دوکتور محمد یاسین ضیا والی ولایت تخار عصرامروز از مریضان شفاخانه ولایتی ولایت تخارعملا دیدار نمود

دوکتور محمد یاسین ضیا والی ولایت تخار عصرامروز از مریضان شفاخانه ولایتی ولایت تخارعملا دیدار نموده مشکلات وپشنهادات مریضان و مسولان این شفاخانه را استماع وبرای رسیدگی وحل آن در کمترین زمان به مسولان ذییربط هدایت لازم فرموده به برخی ازمریضان که پول ادویه را نداشتند نیزکمک وهمکاری لازم نموده به دیپوی این شفاخانه دستور داد که به نیازمندان همکاری داشته در صورت نیاز جدی از شخص والی ولایت برای رفع احتیاجات مریضان بی بضاعت خواستار همکاری گردد. والی ولایت از تمام بخشهای این شفاخانه دیدن نموده به مسولان مربوط هدایات لازم را صادر نموده تاکید داشت که بار دیگر نیز ازشفاخانه دیدن میکند که باید مشکلات حل گردد.