نخستین نشست والی تخار با ولسوالان۱۶ لسوالی

در این نشست والی تخار نقش ولسوالان را در جهت تقویت حکومتداری در سطح محلات،بهبود امنیت ‌و ایجاد فضای همدلی میان اقوام، همبستگی،همدلی وهمدیگر پذیری  برجسته عنوان نموده و از آنان خواست تا در این راستا با جدیت تلاش نمایند.

والی تخار از نیروهای دفاعی و امنیتی در امر تأمین امنیت ‌‌دفع طرد تحرکات مخالفین در بعضی از ساحات شهرتالقان و‌لسوالها اظهار قدردانی نموده از مردم  ولایت تخار خواستار همکاری بیشتر با بخش های امنیتی گردید.

از سوی هم والی تخار روی ایجاد روحیۀ همکاری، حس مسوولیت پذیری و برجسته بودن نقش شهروندان در تصامیم حکومتداری را مهم عنوان نموده  افزود: لازم است ولسوالان نظر به نیاز ها و توقعات معقول مردم خدمتگذاری کرده و نظریات و پیشنهادات سازنده شان را در برنامه ریزی ها مد نظر داشته باشند.

به همین ترتیب والی تخار گفت جنجال های قومی،اختلافات های سیاسی،رقابت های ناسالم میتواند زمینه را برای مخالفان باز ساخته تاانان بالای نقاط مهم حاکم شوند۔ باید همه در حل این اختلافات تلاش بیشتر نموده مردم را با حکومت نزدیک سازیم۔

سپس ولسوالان مشکلات عمده شان را که شامل تشکیلات نیروهای های امنیتی تجهیزات کافی در بخش های پولیس، معارف و صحت ،  اب اشامیدنی تعمیر ادرس را با والی تخار شریک ساختند و خواهان توجه و رسیدگی به چالش های موجود شان  در ولسوالی هاگردیدند.

متعاقبا اجندا جلسه توسط حسیب الله قربانی رئیس دفتر مقام ولایت ارایه گردید که در آن روی و ضعیت عمومی امنیتی و اجتماعی در سطح محلات،بحث روی جلب و جذب جوانان در صفوف اردوی ملی، چگونگی تطبیق پروژه ها در سطح ولسوالی ها،اجرا حکم محاکم در سطح محلات ولسوالیها و روی جمع آوری عواید بحث و تبادل نظر صورت گرفت و در زمینه به اجندا مطروحه تصامیم لازم اتخاذ شد