نشست به منظور تأمین امنیت هر چه بهتر در سطح ولایت تخار،تحت ریاست مولوی عبدالله قرلق والی ولایت تخار در حضورداشت داکتر محمد یاسین ضیأ لوی درستیز قوای مسلح کشور،جنرال عبدالصبور قانع معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله،وفی الله رحمانی رئیس شورای ولایتی،مسوولان

مولوی عبدالله قرلق والی  تخار در حضور داشت محمد یاسین ضیا  لوی درستیز کشور ، معین ارشد امنیتی کشوربا  فرماندهان جهادی ، متنفضین ، گردهم جمع شدند ضمن مشوره های سالم شان در مورد امنیت حفظ پوسته های امنیتی   و همچنان حمایت از برنامه های حکومت محلی  صحبت همه جانبه نموده  نظریات شان را در مورد حکومتداری خوب ، مردمداری وهمچنان تامین امنیت مردم این ولایت ابراز داشتند..

آنان ایجاد گارنیزون شهر ی، ایجاد چک پاینت های سیار در نقاط مختلف شهر تالقان، ثبت اسلحه آنان را در تامین امنیت ونظم بخشیدن شهر موثر دانسته  وهمکاری خود رادر زمینه با حکومت محلی اعلام نمودند.

ازسوی هم  والی تخار میگوید  حکومت محلی بدون همکاری شما نمیتواند در تطبیق قانون، نظم بخشیدن شهر وهمچنان تامین امنیت مردم  بهتر بدرخشد.

او می افزاید: جنایت کاران حرفوی،افراد مسلح غیر مسوول،مخالفین دولت همیشه در تلاش هستند تا تفرقه را میان مردم بوجود آورده از این طریق میخواهند وضعیت امنیتی را مختل سازندوآرامش مردم را برهم زنند.

آقای قرلق  بهتراین گزینه برای مبارزه با فساد اخلاقی ، فساد اداری ،جمع آوری افراد مسلح غیرمسوول در این ولایت نشست همکاری جدی  مردم تخار  را لازم دانسته از رهبران جهادی ومتنفضین این ولایت خواست در زمینه همکاری نمایند.

از سوی هم محمد یاسین ضیا لوی درستیز کشور ومعین ارشد امنتی وزارت داخله روی پیشرفت ها ودرستاور های نیروهای امنیتی در این و لایت صحبت نموده گفتند  مسوولیت ما همین است تا ساحات نا امن را تامین امنیت نموده  وولایت های دیگررا نیزتحت پوشش خود قرار دهیم .

آنان گفتند پس از این وظیفه شما بزرگان ، رهبران جهادی ومتنفضین است تا در کنار نیر.های امنیتی خود استاده شده در تامین امنیت وحفظ پوسته های امنیتی صادقانه همکاری نمایند.

سپس بزرگان ، رهبران جهادی ومتنفضین  از رهبری ولایت در هماهنگی با لوی درستیز ووزارت داخله سپاس گذاری نموده ضمن وعده هر نوع همکاری با حکومت محلی در تامین امنیت این ولایت بر ادامه عملیات در ولسوالی های ماورای کوکچه تاکید نمودند.