دیدار های مردمی استاد عبدالحق شفق والی ولایت تخار

دیدار های مردمی
-------------------
عصر پنج شنبه مورخ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ عده از باشندگان ولسوالی اشکمش با استاد عبدالحق شفق والی ولایت تخار دیدار و ملاقات نمودند.
در این دیدار باشندگان ولسوالی مذکور چالشها و مشکلات محیطی شان را با استاد عبدالحق شفق در میان گذاشته و از ایشان تقاضا نمودند، که به مشکلات آنها رسیدگی نماید.
استاد عبدالحق شفق ضمن ابراز قدر دانی از مردم، افزود: یکی از اهداف عمده دولت، تامین امنیت، رفاه و اسایش مردم است و این حق مردم به عهده کار گذاران دولتی می باشد.
والی تخار علاوه نمود: بخش اعظم مشکلات وچالش های که امروز مطرح گردید، قبلا با اداره محلی در میان گذاشته نشده اما، با این وصف تمام مطالباتی که امروز مطرح گردیده؛ اداره محلی امادگی کامل دارد تا خواستهای مشروع متضررین را، در چارچوب احکام قانون به رویت مطالبه رسمی متضرر؛ بصورت جدی پی گیری نماید.