جلسه کمیته امنیتی ولایت تحت ریاست استاد عبدالحق شفق؛ با حضور مسئولین امنیتی و رئیس ارکان قول اردوی ۲۱۷ پامیر تدویر یافت.

عصر چهار شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
جلسه کمیته امنیتی ولایت تحت ریاست استاد عبدالحق شفق؛ با حضور مسئولین امنیتی و رئیس ارکان قول اردوی ۲۱۷ پامیر تدویر یافت.
در این جلسه چالشهای امنیتی در تخار و تحرکات روز افزون دشمن علیه مراکز و مواضع نیروهای دلیر امنیتی، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
در نتیجه فیصله گردید تا پیش از تهاجم دشمن برمواضع نیروهای دولتی، بخصوص در ساحه ما ورای کوکچه اجراآت عاجل، پیشگیرانه و همه جانبه صورت گیرد.