.جلسه کمیته ولایتی استقرار مجدد تحت ریاست استاد عبدالحق شفق والی ولایت تخار با تلاوت آیات از کلام الله مجید با اشتراک اعضای این کمیته تدویریافت.

.جلسه کمیته ولایتی استقرار مجدد تحت ریاست استاد عبدالحق شفق والی ولایت تخار با تلاوت آیات از کلام الله مجید با اشتراک اعضای این کمیته تدویریافت.

در این نشست ابتدا محمد یاسین لبیب رئیس امور مهاجرین وعودت کننده گان ولایت تخار،
طی گزارشی مجموعا از ثبت ۲۷۰ قضیه،که صرف مربوط عودت کننده گان و مهاجرین دراین ولایت می شوند خبر می دهند.
وی در ادامه افزود: که از جمله این ۲۷۰ قضیه، ۹۹ نفر عودت کننده فامیلی است ۸۷۱ نفر عودت کننده مجرد که به اختیار خود آمده و ۱۲۸۵ فرد رد مرزی است که ۷ فامیل شان مبتلا به مرض تبرکلوز، ۵ نفر مبتلا به مواد مخدر(معتاد) و ۱۷ نفرشان بخاطر بیکاری، نیازمند به ایجاد کار وشغل هستند.
همچنین چار قضیه دیگر هم به ثبت رسیده، که فامیل آنها در خارج بی سرنوشت مانده، متقاضی این هست که باید دوباره پیش فامیل شان بر گردند؛ و دوقضیه دیگر از اخراج شدگان کشور ایران وترکیه به ثبت رسیده که تعداد شان به۳۷۱ فامیل می رسند، ازوقتی که اینهامهاجر شده اند، بدون سر پناه مانده، طوریکه یک قسمت آنان زمین برای ساخت منزل دارند و اما قسمت دیگرش ندارند.
با تاسی از موارد فوق طبق فرمان ۳۰۵ از سوی وزارت مهاجرین و امضا رئیس جمهور جهت توزیع زمین و ساخت منزل، گفته شد که ۱۳۰۰ فامیل نیازمند به ساخت خانه هستند که از جمله این ۱۳۰۰ به ۱۰۰ نفرشان در ساخت خانه تاحال کمک نمودیم و برای متباقی، هنوزهم کمک جریان دارد که در این قسمت نیازمند همکاری همه جانبه موسسات هستیم.
در در اخیر موسسات حاضر در جلسه از کمک های شان نام بردند:
۱- موسسهIAM از ظرفیت سازی تخنیکی و دیگر پروژه، برای فامیل های که بصورت اختیاری مهاجر شدند، ۱۵۰۰۰ افغانی کمک نقدی در نظر گرفته اند.
۲- وزارت اقتصاد از پروژه اشتغال زایی برای مهاجرین خبر داد که قرار است به زود ترین وقت امضا شود.
۳ موسسه آغا خان گفت، تحت عنوان همکاری با امور مهاجرین ۶۹۰ فامیل را کمک نمودیم.