تقدیر از هیآت جمع آوری عواید

تقدیر از هیآت جمع آوری عواید

قبل از ظهر چهارشنبه مورخ ۴ جدی ۹۸، هیآت جمع آوری عواید که صادقانه برای جمع آوری عواید سال مالی ۹۸ بر بنیاد پلان مالی سال جاری تلاش کرده بودند توسط استاد عبدالحق شفق والی تخار، با اهداء لوح سپاس مورد نوازش قرار گرفتند.
والی تخار، از هیآت موظف، بخصوص مستوفیت ولایت تخار، ولسوالان و همه کسانی که درین راستا تلاش مجدانه و بی ریا انجام دادند صمیمانه قدردانی نموده افزود:
بدون شک موفقیت یک کشور مستقل؛ متکی به استقلال اقتصادی آن است، کشور و ملتی می تواند ادعای آزادی و آزادگی نماید که ارکان زندگی آن در همه ابعاد عاری از وابستگی به دیگران باشد. ازین جهت از شما سپاس مندم که با درک و درد، در مسیر ثبات بیشتر و شکوهمندی فردا گام برداشتید.