۱۳۹۸ نشست مشترک بین مسئولین ولایت تخار و قوماندان قول اردوی (217) پامیر و قوماندان عمومی حمایت قاطع در شمال و شمالشرق، در قرارگاه لوای سرحدی شهر تالقان، تدویر یافت.

نشست مشترک امنیتی در قرارگاه لوای سرحدی

دوشنبه مورخ ۲ جدی ۱۳۹۸ نشست مشترک بین مسئولین ولایت تخار و قوماندان قول اردوی (217) پامیر و قوماندان عمومی حمایت قاطع در شمال و شمالشرق، در قرارگاه لوای سرحدی در ساحه سرایسنگ شهر تالقان، تدویر یافت.
درین نشست ابتداء مسئولین ارگانهای امنیتی تخار، وضعیت اوپراتیفی و امنیتی مرکز و ولسوالی های شانزده گانه تخار را تحلیل و ارزیابی نموده به نقاط ضعف و قوت نیروهای امنیتی درین ولایت اشاره نمودند.
سپس استاد عبدالحق شفق والی تخار، با طرح پیشنهاد تغییر استراتیژی جنگ، دیدگاه و نظریات خود را در جلسه ارائه نموده به فرازهای از نظریه تغییر روش جنگ، نتایج و اثرات آن، اشاره نموده افزود: هرگاه در مقابله با دشمن به شاخص های این دیدگاه به عنوان راهکار و تاکتیک جدید تمرکز شود؛ بدون شک موفقیت های ما بیشتر خواهد بود و ما در تخار در حد توان به اجرای این طرح آغاز نمودیم، امید است موفق شویم.
والی تخار، در ادامه کمبودی ها و نارسایی های موجود در ارگانهای امنیتی را برجسته نموده از قومندان محترم قول اردوی (217) پامیر خواست در رفع مشکلات و کاستی ها اقدام و همکاری عملی و جدی نماید.
جلسه با وعده و همکاری تورنجنرال نبی الله میرزایی قوماندان قول اردو ۲۱۷ پامیر و قوماندان عمومی حمایت قاطع در شمال و شمالشرق، پایان یافت.