خانواده بی بی ثانیه بنت مرحوم عبدالرحمن از سوی استاد عبدالحق شفق والی ولایت تخار مورد کمک و‌همکاری قرار گرفت.

خانواده بی بی ثانیه بنت مرحوم عبدالرحمن که بتاریخ ۷ میزان ۱۳۹۸ در جریان جنگ های ولسوالی خواجه غار در اثر هاوان پراگنی گروه طالبان از قسمت پای راست شدیداً جراحت برداشته بود از سوی استاد عبدالحق شفق والی ولایت تخار مورد کمک و‌همکاری قرار گرفت.
بی بی ثانیه اکنون در شفاخانه حوزوی کندز تحت درمان داکتران بوده و قرار است با هماهنگی مقام ولایت توسط داکتر محمدیاسین ضیا معاون اول وزارت دفاع ملی به یکی از شفاخانه های کشور جهت تداوی انتقال داده شود.