نشست به منظور تامین امنیت و ایجاد بیز های امنیتی در ساحات آسیب پذیر تحت ریاست استاد عبدالحق شفق والی ولایت تخار با اشتراک مسوولان ملکی و نظامی تدویریافت.

۱۱ سنبله ۱۳۹۸
_____________
نشست به منظور تامین امنیت و ایجاد بیز های امنیتی در ساحات آسیب پذیر ولایت تخار به خصوص ولسوالی بهارک این ولایت، تحت ریاست استاد عبدالحق شفق والی ولایت تخار با اشتراک مسوولان ملکی و نظامی تدویریافت.
در این نشست والی تخار جهت دفع و سرکوب هرگونه تهدیدات دشمن هدایات لازم را را به مسوولان امنیتی صادر نمودند.