دیدار استاد عبدالحق شفق والی ولایت تخار با استاد دانش معاون رئیس جمهور

دیدار استاد عبدالحق شفق والی ولایت تخار با استاد دانش معاون رئیس جمهور
استاد عبدالحق شفق والی ولایت تخار قبل از ظهر روز چهارشنبه با استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار، استاد شفق راجع به چگونگی فعالیت اداره محلی ولایت تخار، وضعیت امنیتی و پیشرفت برنامه های انکشافی آن ولایت به ترتیب اولویت اشاره نمود.
وی در موارد دیگر نیز خواستار همکاری های لازم از استاد دانش معاون رئیس جمهور شد.
همچنین استاد دانش معاون رئیس جمهور، از فعالیت های صورت گرفته در زمینه بهبود ارائه خدمات عمومی به شهروندان ولایت تخار توسط اداره محلی آن ولایت ابراز خرسندی کرد.
وی برای بهتر شدن کارکرد اداره محلی این ولایت و ارائه خدمات مناسب به شهروندان ولایت تخار، وعده هر نوع همکار داد.