محمدفریدذکی معاون و سرپرست مقام ولایت درنشست مشترک که با حضور،معاون سفیرآلمان وشماری از مسوولان دولتی و غیردولتی ولایت های تخار و کندز درمرکز پی آر تی کندز تدویر یافته بود اشتراک نمود.

محمدفریدذکی معاون و سرپرست مقام ولایت،روز شنبه بتاریخ 5 حوت سال 1391 خورشیدی درنشست مشترک که با حضور،معاون سفیرآلمان وشماری از مسوولان دولتی و غیردولتی ولایت های تخار و کندز درمرکز پی آر تی کندز تدویر یافته بود، اشتراک نمود.

وی پیشنهادات مشخص را جهت جلب کمک های اقتصادی و انکشاف کشور جرمنی به مسوولان آن کشور ارائه نموده،از آنان خواست،سطح پروژه های انکشافی و اقتصادی خویش را درجریان سال جاری میلادی،در ولایت تخار افزایش دهند.

دراین نشست مشترک روی چگونگی مصرف کمک های مالی آلمان و برنامه های انکشافی و اقتصادی آن کشور در جریان سال 2013 میلادی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

محمدفریدذکی معاون و سرپرست مقام ولایت،آلمان را دوست دیرینۀ مردم افغانستان و همکارقوی این کشور بیان داشته گفت:همانگونه که دولت جمهوری اسلامی افغانستان یک سلسله تعهدات را درخصوص رعایت و عملی سازی حقوق بشر،حقوق زنان و مبارزه با فساد اداری سپرده،حکومت محلی نیز به آن متعهد بوده،برای عملی سازی این ارزش ها به دستاورد های خوبی هم دست یافته است.

معاون و سرپرست مقام ولایت درمورد وضعیت خوب امنیتی این ولایت اطمنان داده افزود: پس ازانتقال مسوولیت های امنیتی به نیروهای محلی این ولایت،این نیروها نه تنها  که امنیت ولایت شان را تأمین می کنند،بلکه به خوبی توانسته اند امنیت پروژه های را که درتخار عملی می شوند نیز بگیرند.

آقای ذکی ولایت تخار را محل مناسب برای عملی سازی پروژه های اقتصادی و انکشافی برای موسسات و دونر های بین المللی بیان داشته اضافه کرد:هرنهاد یا موسسۀ که به منظور انجام پروژه های انکشافی و اقتصادی در این ولایت علاقه داشته باشد،میتواند بدون کوچک ترین مشکل امنیتی،دراین ولایت کار نماید.

وی از افزایش توانایی ها و ظرفیت کاری ماموران ادارات ملکی سخن گفته،علاوه کرد:  از طریق برنامۀ آر سی دی اف دفتر جی آی زید کشور جرمنی،برنامه های خوبی آموزشی برای ماموران ملکلی راه اندازی شده،همچنان شماری زیادی از ادارات ملکی در سطح مرکز و ولسوالی ها تجهیز شده اند.

سرپرست ولایت تخار،با ارائه پیشنهادات مشخص انکشافی و اقتصادی از نمایندگان کشور جرمنی خواست،درجریان سال 2013 میلادی سطح کمک های خویش را به ولایت تخار افزایش دهند.

سپس،محمدسالم ساعی رئیس زراعت،آبیاری و مالداری ولایت تخار از نمایندگان کشور جرمنی خواست تادر بخش های زراعتی که بیشترین عواید مردم این ولایت را تشکیل میدهد،برنامه های عملی را روی دست بگیرند و از این طریق به دهاقین این ولایت مساعدت نمایند.

به همین ترتیب،هلموت فیشر معاون پی آر تی کندز،به ادامه کمک های غیرنظامی کشورش پس از سال 2014 میلادی به حکومت افغانستان تاکید کرده گفت:پس از خروج از ولایت کندز،کمک های کشورآلمان از طریق مرکز آنان در ولایت بلخ صورت خواهد گرفت.

وی افزود: جرمنی سالانه مبلغ 430 میلون یورو را که این پول در ولایات شمالی افغانستان به مصرف خواهد رسید متعهد است و این مساعدت ها تا سال 2024 میلادی ادامه خواهد داشت.