جلسه هیات رهبری مرکز هماهنگی زون شمال و شمالشرق با مقام ولایت تخار با حضورمحمدفریدذکی معاون وسرپرست مقام ولایت تدویریافت

جلسه هیات رهبری مرکز هماهنگی زون شمال و شمالشرق با مقام ولایت تخار،روز یکشنبه به تاریخ 29 دلو سال جاری خورشیدی،با حضورمحمدفریدذکی معاون وسرپرست مقام ولایت،تورن جنران سیدسرور سجادی معاون مرکز هماهنگی زون شمال و شمالشرق،مولوی عبدالقهار حکیمی رئیس شورای ولایتی،مل پاسوال خیرمحمدتیمور قومندان امنیه،جنرال محمد ظاهر قومندان مرکز هماهنگی تخار،معاون وسرپرست ریاست امنیت ملی،رؤسای دوایر دولتی،مسوولان نهاد های مختلف امنیتی و استخباراتی ، علماء،محاسن سفیدان و متنفدان برای یک روز درسالون جلسات مقام ولایت تخار تدویریافت.

این مجلس که با تلاوت آیاتی کلام الله مجید توسط مولوی عبدالجبارعضو شورای علمأ آغاز یافت بود،ابتدا با سخنرانی جنرال محمدظاهر قومندان مرکز هماهنگی ولایت تخارهمراه بود.وی ازموجودیت هماهنگی خوب میان نهاد های امنیتی و مقام ولایت تخار اظهار رضایت نموده گفت:پس از انجام پروسه انتقال مسوولیت های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای محلی تخار،نیروهای امنیتی این ولایت با عملی سازی پلان های هماهنگ ومشترک تحت نظر مقام ولایت،امنیت خوبی را در این ولا تامین نموده اند که این خود بیانگر توانایی های نیروهای امنیتی درتخار است.

او همچنان با ارائه معلومات در مورد کارکردهای مرکز هماهنگی ولایت تخار،همچنان کمیت و کیفیت نیروهای امنیتی این ولایت افزود:اکنون معلوم میشود که نیروهای امنیتی تخار میتوانند امنیت را بصورت بهتر تامین نمایند.

به گفتۀ قومندان مرکز هماهنگی تخار،نیروهای امنیتی ولایت تخار درطی سالهای اخیر به دستاوردهای خوبی دست یافته،توانسته اند،تهدیدات بزرگ امنیتی را در این ولایت از بین ببرند.

سپس،مل پاسوال خیرمحمدتیمور قومندان امنیه ولایت تخار از موجودیت 90 درصدی امنیت درسطح این ولایت خبرداده گفت:به اساس سعی و تلاش نیروهای امنیتی و همچنان با درنظرداشت موجودیت هماهنگی خوب میان نهاد های امنیتی تخار و مقام ولایت،امروز درگوشه و کناره های این ولا امنیت تامین بوده،مردم درآرامش بسرمی برند.

آقای تیمور افزود:مخالفان مسلح دولت توانایی رویارویی با نیروهای امنتی را از دست داده اند؛وهیچ گونه تهدید بالقوۀ که از سوی مخالفان مسلح دولت بشکل قابل ملاحظه ای باشد، دراین ولایت احساس نمی شود.

قومندان امنیه تخارازفعالیت پوسته های امنیتی پولیس به شکل شبانه روزی سخن گفته، خواستار تمویل و تجهیزنیروهای پولیس گردید.

بعداً،مشتاق احمد مطمئن معاون وسرپرست ریاست امنیت ملی تخار،درمورد فعالیت های ریاست امنیت ملی تخار معلومات داده گفت:هماهنگی خوب میان ریاست امنیت ملی و سایر نهاد های امنیتی تخار موجود بوده،مخالفان نیز هیچ نوع فعالیت منظم درسطح این ولا ندارند.

آقای مطمئن ادامه داد:شماری زیادی از تروریستان که دست به فعالیت های تخریبی و تروریستی می زدند از سوی منسوبین این ریاست بازداشت و پنجۀ قانون سپرده شده اند. شماری دیگری از مخالفان مسلح دولت نیز به اساس تلاش های این ریاست به پروسه صلح پیوسته،دست از نبرد در برابر دولت برداشته اند.

به همین ترتیب،قومندان کندک شش اردوی ملی مقیم تخار گفت: به اساس روابط نیک کاری که میان نیروهای امنیتی موجود است،وضعیت امنیت تخار نسبت به سالهای گذشته بسیار زیاد تغییرمثبت نموده،موظفین کندک شش اردوی ملی مقیم ولایت تخار همواره مصروف انجام مسوولیت های امنیتی شان هستند.

به همین منوال،دگرمن کولی مشاور مرکز هماهنگی زون شمال و شمالشرق،تقویت تشریک مساعی و هماهنگی بیشتر را میان نیروها و نهاد های دولتی،کلید موفقیت افغانستان بیان داشته گفت:درحال حاضر همه عملیات ها بصورت مستقل از سوی نیروهای افغان رهبری و عملی میشوند،نیروهای ائتلاف بین المللی تنها نقش حمایوی را دارند.

وی یکبار دیگربه ادامه همکاری ها و حمایت شان از نیروهای افغان پس از سال 2014 میلادی تاکید ورزید.

بااینحال،مولوی عبدالقهار حکیمی رئیس شورای ولایتی ولایت تخار،این ولایت را نمونه از افغانستان بزرگ بیان داشته افزود:همۀ اقوام ساکن در کشور دراین ولایت نیز سکونت دارند،خوشبختانه امنیت این ولایت خوب بوده،مردم درآرامش بسرمی برند.

رئیس شورای  ولایتی پولیس تخار را درخدمت مردم بیان داشته اضافه کرد:باید برای تداوم  وضعیت موجود امنیتی،از سوی حکومت برای شهروندان این ولایت زمینه های کاری فراهم  شود.

مرتباً،معاون وسرپرست ریاست معارف،پوهنمل محبوب الله حامد رئیس پوهنتون تخار،بانو رزم آراحواش رئیس امور زنان و داکتر محب الله کتوازی به نماینده گی از مردم پیرامون موضوع صحبت نموده،نظریات و پیشنهادات شان را به این مجلس پیشکش نمودند.

درهمین حال،تورن جنرال سیدسرورسجادی معاون مرکز هماهنگی زون شمال و شمالشرق گفت:جلسات هماهنگی  نه تنها یک جلسه گزارشدهی است،بل فرصتی خوبی است برای تأمین وحدت ملی ووجودی؛همچنان هماهنگ بودن حرکتی است بسوی هدف مشترک، همگونی و همگامی و شگوفایی افغانستان عزیز.

وی ایجاد مرکز هماهنگی را دربرگیرندۀ مراحل مختلف مانند،ایجاد هماهنگی میان نیروهای امنیتی،نیروهای امنیتی و نهاد های ملکی وهمچنان هماهنگی میان دولت و مرد بیان داشته گفت:از بدوی تأسیس و ایجاد یک سیستیم منظم دراین مرکز، این نهاد به یک سلسله پیشرفت ها نیزدست یافته است.

به گفتۀ وی دستاورد های امنیتی نسبت به سالهای گذشته واقعاً روبه پیشرفت گذاشته،اوضاع امنیتی نیز روز به روز روبه بهبود نهاده است.

درعین حال،محمدفریدذکی معاون مقام ولایت با اظهار تشکری از همکاری مردم ،وضعیت امنیتی ولایت را با درنظرداشت هماهنگی خوب که میان نهاد های امنیتی و مقام ولایت وجود دارد،رضایت بخش توصیف کرده گفت:درجریان سال گذسته یک سلسله چالش های امنیتی درشماری از ولسوالی های تخار وجود داشت که حال این نقیصه با تلاش نیروهای امنیتی،کشفی و استخباراتی مرفوع شده است.

معاون مقام ولایت افزود:درسال گذشته نیروهای امنیتی تخار به دستاورد های خوبی امنیتی  دست یافته اند که از جمله میتوان به جلوگیری ازفعالیت عاملین سم پاشی ها و خنثی سازی ادامه فعالیت آنان اشاره کرد.به گفتۀ آقای ذکی اگر تدوام این هدف شوم در ولایت تخاربه ناکامی نمی انجامید،دشمنان افغانستان پلان داشتند که این عمل را درسراسر کشور انجام دهند؛چون دراین ولایت باقاطعیت نیروهای امنیتی روبروشدند،گروهای که دست به این عمل می زدند از هم پاشیده شده وتعداد زیادی شان به پنچۀ قانون سپرده شدند.

معاون مقام ولایت،از انکشافات ولایت تخار درعرصه های حکومتداری خوب،ارتقای ظرفیت ماموران ملکی،توزیع تجهیزات دفتری به نهاد های ملکی،مبارزه با کشت تریاک   و تولید مواد مخدر به عنوان دستاورد های بزرگ حکومت محلی یادکرده،از مسوولان دولتی و مردم خواست بصورت جدی دربرابر فساد اداری مبارزه نمایند.

دراخیراین محفل،شماری از افسران نهاد های مختلف امنیتی به پاس انجام خدمات شایسه وارزنده شان،ازسوی مرکز هماهنگی زون شمال و شمالشرق مورد تقدیر قرارگرفتند.