دستاورد ها ی گروپ کاری ارتقای ظرفیت در ولایت تخار درسال 2012

پلان گروپ کاری ارتقای ظرفیت در سال 2012:

 • تدویرجلسات هماهنگی میان ادارات دولتی و موسسات کمک کننده.
 • راه اندازی برنامه نیازسنجی بسطح ادارات دولتی در مرکز و ولسوالیهای شانزده گانه.
 • تهیه پلان ارتقای ظرفیت بسح ولایت.
 • تجهیز ادارات دولتی.
 • ارتقای ظرفیت مامورین خدمات ملکی ازطریق تدویربرنامه های آموزشی 

 

دستاورد ها ی گروپ کاری ارتقای ظرفیت در ولایت تخار درسال 2012.

 • تجهیز 17 اداره دولتی با وسایل تکنالوژی معلوماتی و فرنیچر به همکاری مالی موسسه GIZ/RCDF
 • مقام ولایت
 • حارنوالی
 • ریاست محکمه استیناف
 • ریاست امور زنان
 • شاروالی
 • مستوفیت
 • ریاست حج و اوقاف
 • ریاست زراعت
 • آمریت تلویزیون
 • ریاست اطلاعات وفرهنگ
 • آمریت ثبت واحوال نفوس
 • ریاست شورای ولایتی
 • ریاست معارف
 • کار وامور اجتماعی          
 • اقوام وقبایل
 • ریاست پوهنتون
 • ریاست صحت عامه
 • آموزش 127تن از مامورین خدمات ملکی وفارغین موسسات تحصیلات عالی به همکاری مالی دفتر محترم یوناما درمرکزآموزشی آمریت اصلاحات اداری.
 • نصب دیتابیس در دفتر مقام ولایت و آموزش مدیران منابع بشری ادارات دولتی ولایت تخار به همکاری مالی دفتر محترم یوناما.
 • راه اندازی برنامه آموزشی چهل روزه ، سیستم تدارکات برای 65 تن از مامورین ادارات دولتی در سه مرحله توسط کمیسیون مستقل اصلاحات اداری.
 • راه اندازی برنامه آموزشی بمنظور ایجاد شبکه منابع بشری با حضور مدیران منابع بشری ادارات دولتی توسط دفتر محترم کمیسیون اصلاحات اداری.
 • راه اندازی برنامه آموزشی بمنظور ایجاد شبکه منابع بشری با حضور مدیران اداری ،زراعت،حج و اوقاف هفت ولسوالی ولایت تخار در صالون جلسات ولوسالی خواجه بهاالدین .

 

59 قلم تجهیزات توزیع شده برای 17 اداره دولتی که بطور نمونه ازبرخی آنان یاد آوری میگردد.

 • کمپیوتر214 پایه.                        
 • پرینتر47پایه.                             
 • ماشین فوتوکاپی39پایه.                
 • پروجیکتور16 پایه.                             
 • کمره عکاسی15 پایه.                           
 • کمره فلمبرداری8 پایه.
 • سیستم شبکه نیتورک برای مقام ولایت.
 • سیستم شبکه نیورک برای اداره مستوفیت.
 • میزجلسات همراه باچوکی آن8 سیت.
 • میزریاست وچوکی ریاست 22 پایه.
 • کوچ معه میزآن 30سیت.
 • میزمدیریت معه چوکی آن بیشت از 200 پایه
 • الماری فایل بیش از 300 پایه
 • فرش ایرانی 800 مترمربع
 • چوکی پلاستیکی 200 پایه
 • راه اندازی برنامه آموزشی شش ماهه ارتقای مهارتهای اعضای کمیته انکشاف ولایتی دربخشهای مدیریت پروژه و آموزش اتوکد به همکاری مالی GIZ/RCDF وتجهیزریاست اقتصاد ولایت تخار باهزینه بیشتر از دو میلیون افغانی.
 • فعال سازی دوباره مرکز آموزشی کمیسیون اصلاحات اداری بمنظور آموزش 381 تن از مامورین خدمات ملکی دربخشهای مدیریت ، کمپیوترو مهارتهای لسان انگلسی به همکاری مالی GIZ/RCDF
 • استخدام 17 ماستر ترینتر جهت تقویه سیستم 17 اداره دولتی ولایت تخار دربخشهای مدیریت، منابع بشری ، امور مالی وتدارکات به همکاری مالی GIZ/RCDF.
 • راه اندازی برنامه آگاهی از قوانین وپالیسیهای نافذ دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای 17 اداره دولتی ولایت تخار به همکاری مالی GIZ/RCDF. که بودجه ان بیشتر از بیست میلیون افغانی می گردد.
 • راه اندازی برنامه آموزشی مهارتهای  لسان انگلسی برای 17 نفر از کارمندان ریاست برشنا به همکاری مالی GIZ/RCDF.
 • راه اندزای برنامه آموزشی تخصصی برای 32 نفر از کارمندان ریاست حوزه دریایی به همکاری مالی GIZ/RCDF که بودجه آن بالغ بر بیشتر از چهار ده هزار یورو میگردد.
 • راه اندازی ورکشاپ آموزشی برای ولسوالان ومدیران اجرایه ، تحت عنوان "حسابدهی به سطوح پاین" و "مدیریت اشتراکی پروژه " به همکاری مالی دفتر آغاخان.
 • چاپ پنج نوع کتب مورد ضرورت برای اداره ولسوالیهای شانزده گانه ولایت تخار به همکاری مالی دفتر محترم آغاخان.
 • راه اندازی آموزش مهارتهای کمپیوتر برای مامورین ولسوالیهای شانزده گانه به همکاری مالی دفتر محترم آغاخان برای مدت یکماه.
 • خریداری تجهیزات چون کمپیوتر،میز،چوکی و خیمه برای شماری از مکاتب ولایت تخار به همکاری مالی بودجه مبتنی برنتایج(PBGF).
 • راه اندازی برنامه های آموزشی بودجه سازی  و مدیریت پروژه برای مامورین ادارات دولتی و ولسوالیها به همکاری مالی بودجه مبتنی برنتایج (PBGF).
 • راه اندازی کنفرانسها با حضور زنان ، علما و ژورنالیستان بمنظور کاهش خشونت علیه زنان به همکاری مالی بودجه مبتنی برنتایج (PBGF).
 • راه اندازی برنامه های صلح پروری وتقویه ی حضور زنان در ادارات دولتی به همکاری مالی بودجه مبتنی برنتایج (PBGF) .
 • راه اندازی برنامه های حرفوی برای زنان و اموزشی جهت ارتقای مهارتهای انان وتقویه اقتصاد خانوادگی.

 

 • فراهم سازی زمینه سیرعلمی برای هفت تن از ولسوالان ولایت تخار به ولایت بلخ به همکاری مالی دفتر محترم آغاخان جهت تبادل نظر وشریک سازی دیدگاه های مدیریتی.
 • راه اندازی مجلس تفتیش عامه در ولسوالی کلفگان با اشتراک صدهاتن از اهالی این ولسوالی به همکاری مالی دفتر محترم آغاخان.
 • استخدام 9 نفر کارشناس در دفتر مقام ولایت و شورای ولایتی بمنظور همکاریهای تخنیکی به همکاری مالی ASGP .
 • خریداری تجهیزات برای 10 ولسوالی که بودجه بیشتراز 20 هزار دالرامریکایی میشود.
 • خریداری تجهیزات برای دفتر مقام ولایت
 • همکاری مالی وتخنیکی درقسمت راه اندازی جلسه گزارشدهی شورای ولایتی برای مردم به همکاری مالی دفتر ASGP

پلانهای گروپ کاری ارتقای ظرفیت در سال 2013

 • اعمار ساختمان برای اداره ولسوالیهای ولایت تخار به همکاری مالی موسسات کمک کننده.
 • تجهیزادارات باقی مانده دولتی بسطح مرکز به همکاری مالی موسسات کمک کننده.
 • تجهیزاداره ولسوالیهای شانزده گانه ولایت تخار به همکاری مالی موسسات کمک کننده.
 • راه اندازی برنامه های اموزشی ارتقای ظرفیت برای مامورین خدمات ملکی بسطح مرکز بمنظور ارتقای مهارتهای آنان.
 • تقویه سیستم سازی در ادارات دولتی جهت ارائیه خدمات ارزان وشفاف برای مردم .
 • راه اندازی برنامه های آموزشی بسطح ولسوالیها بمنظور ارتقای مهارتهای مامورین خدمات ملکی.
 • استخدام متخصصین افغان بسطح ادارات دولتی ولایت تخار و ولسوالیهای شانزده گانه بمنظور تقویه سیستم ادارات دولتی.

اولویت بندی نیازمندیهای ادارات دولتی:

اولویت اول:

         اعمار ساختمان برای اداراتیکه تاهنوز دفتر کار نداشته ودر منازل کرایی بسر می برند به ویژه دفاتر کاری ولسوالی از جمله اولین نیازمندی اساسی ادارات ملکی ولایت تخار بشمار می روند.

اولویت دوم:

           تجهیز ادارات باقی مانده دولتی با کمپیوتر ، پرینتر، ماشین فوتوکاپی ، چوکی ومیز، الماری دوسیه ، جنراتور وانترنیت نخستین ضرورت اساسی برای ادارات دولتی جهت سهولت در انجام وظایف وارائیه خدمات بمنظور حکومتداری خوب محسوب می گردد.

اولویت سوم:

         راه اندازی برنامه های آموزشی مسلکی برای مامورین خدمات ملکی جهت ارائیه خدمات ارزان وشفاف از جمله سومین نیازمندی مامورین خدمات ملکی محسوب میشوند.

اولویت چهارم:

 • کمبود وسایط نقلیه جهت سهولت در انجام وظایف چهارمین نیازمندی ادارات ملکی به ویژه ولسوالیهای شانزده گانه محسوب می شوند.

اولویت پنجم:

 • استخدام مشاورین مسلکی وکار فهم داخلی وخارجی مطابق به نیازمندیهای پیشنهادشده نیز از جمله نیازمندی شماری از ادارات دولتی می باشد.

 

مشکلات موجود فرا راه گروپ کاری ارتقای ظرفیت:

 • عدم استفاده ازوسایل تکنالوژی معلوماتی بسطح ولسوالیها توسط مامورین ادارات دولتی به دلیل نبود روغنیات    (تیل سوخت)
 • عدم همآهنگی موسسات و ادارات دولتی در راه اندازی برنامه های آموزشی با گروپ کاری ارتقای ظرفیت در ولایت تخار.
 • عدم تشخیص اولویتها ونیازمندیهای اساسی ادارات دولتی توسط دونرها.
 • عدم علاقمندی موسسات وتمویل کنندگان در بخش اعمار ساختمانها برای ادارات دولتی.

 

پیشنهاد گروپ کاری ارتقای ظرفیت برای موسسات  کمک کننده:

 • موسسات کمک کنند ، کلیدی بودن ادارات دولتی را در راستای ارائیه خدمات به شهروندان در نظر گرفته مطابق به اولویت های پیشنهادی گروپ کاری ارتقای ظرفیت مارا همکاری کنند.
 • از تمامی موسسات کمک کننده که در بخش های ایجاد مراکزآموزشی ، اعمار ساختمانها برای ادارات ملکی ، برنامه های آموزشی برای مامورین خدمات ملکی، استخدام متخصصین ، آموزشهای مسلکی وتدارک بورسیه های کوتاه مدت در ولایت تخار فعالیت می نمایند تقاضا می گردد تا در همآهنگی با گروپ کاری ارتقای ظرفیت اولویت ها را در نظر گرفته فعالیت نمایند.

 

ترتیب کننده :

گروپ کاری ارتقای ظرفیت ولایت تخار